No Players Name
1 GEETHIKA T G                   GK
2 ANU NANDHANA  V M   GK
3 SHAHINA ISMAIL K I        (VK)
4 ANJU  K
5 ANAGHA  M
6 SHYMA  SHIBU
7 ALEENA TOM
8 SIBYA  S
9 ASHIKA  K M
10 ASHMI  M
11 VARSHA  VIJAYAN
12 SHOJA JAYAPRAKASH
13 ARYA K M                         ( Captain )
14 RESHMA
15 ATHIRA V
16 SWETHA S
17 ABHIRAMI M T
18 SALABA M DAVID
Kerala Hockey  Junior Women Team -2019