Kerala Hockey junior men team –2018  
Shirt No.   First Name   Father’s Name
1 VIGNESH BHASKARAN       GK     BHASKARAN
2 ASHLIN JOSEPH                                 JOSEPH   M A
3 AJEESH REJI REJI JOHN
4 ABHIJITH  M SASI E K
5 GOKUL  M G GOPALA KRISHNAN
6 KRISHNA PRASAD SUNIL KUMAR
7 SAMUEL YESUDAS YESUDAS  T A
8 SANFEER  .M MOHAMED  S
9 AMAL  ANTO ANTO  P V
10 AMAL AUGUSTINE  PS SHAJAN MATHEW P X
11 ASWANTH K PURUSHOTHAMAN  K
12 JEO JOY                              GK JOY   P O 
13 ARUN KRISHNA E M MOHANAN
14 BIBIN   S SHIBU
15 ALVIN JAMES JAMES M V
16 SHAHANUL SHAFAS  K V SALIM
17 SADEED C H ABDUL KAREEM
18 ATHUL  C SHANKARAN  C