Jan 07 – Jan 20 9th Hockey India Senior Men National Championship 2019 (B Div) Chennai, Tamil Nadu
Jan 10 – Jan 23 9th Hockey India Junior Men National Championship 2019 (B Div) Jabalpur, Madhya pradesh
Jan 23 – Feb 01 9th Hockey India Junior Women National Championship 2019 (A Div) Kollam, Kerala

 

 

Jan 31 – Feb 10 9th Hockey India Junior Women National Championship 2019 (B Div) Kollam, Kerala

 

 

Feb 08 – Feb 17 9th Hockey India Senior Women National Championship 2019 (A Div)                 Hisar, Haryana
Apr 18 – Apr 28 9th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2019 (B Div) Jaipur, Rajasthan
Apr 25 – May 05 9th Hockey India Sub Junior Men National Championship 2019 (B Div) Margao, Goa
Mar 30 – Apr 14 36th National Games Goa

11th  Hockey India Nationals

11TH HOCKEY INDIA SUB JUNIOR WOMEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2021

 

Upcoming

10 Mar, 2021 – 21 Mar, 2021

 

Simdega, Jharkhand

 

 Born on or after

01-01-2005

           

 

11TH HOCKEY INDIA SUB JUNIOR MEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2021

 

Upcoming

17 Mar, 2021 – 28 Mar, 2021

 

Narwana, Haryana

 

Born on or after

 01-01-2005

11TH HOCKEY INDIA SENIOR MEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2021

 

Upcoming

TBC

 

Maharashtra

 

 

11TH HOCKEY INDIA JUNIOR MEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2021

 

Upcoming

TBC

 

Haryana

 

Born on or after

01-01-2002 

11TH HOCKEY INDIA SENIOR WOMEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2021

 

Upcoming

TBC

 

Uttar Pradesh

 

 

11TH HOCKEY INDIA JUNIOR WOMEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2021

 

Upcoming

TBC

 

Jharkhand

Born on or after

01-01-2002