Kerala Hockey Sub Junior Girls Team -2018
Sl.no Players Name
1 NAVEENA V K                  
2 GINTUMARYA            
3 GOPIKA K R
4 MAYA K M
5 LIMA KRISHNAN
6 ISHWARYA K
7 PREBHAVATHY  S
8 SHANU SHAJU                
9 AARSHA  M P
10 ABHIRAMI.M T
11 JIJITHA M
12 DHANYA   S
13 VIDHYA  P
14 PRASSANNA
15 SANDRA S NAIR  
16 AKHILA MOL  S
17 PANCHAMI  K K
18 DEVIKA MURALI
Kerala Hockey Sub Junior Girls Team -2019
1 ARATHY  S 02-02-2003 SUDHA KUMARI  S K
2 SANDRA    T P 21-06-2003 RESHMI  N
3 ABHITHA   A S 19-05-2003 ABHAYAPAKASH
4 SNIGDHA  SURENDRAN 11-03-2003 SURENDRAN  N K
5 SHIFNA   T 13-06-2003 SAITHALAVI
6 ANJANA  T 02-04-2003 SHIBIL  P
7 ATHIRA  RAJAN 20-04-2003 E R. RAJAN
8 PRASANNA  S 21-06-2004 SURESH KUMAR
9 HIMA  P K 18-02-2004 KANNADAS
10 JINCY . S V 21-04-2003 VIJAYAN  D
11 SANITHA . S 26-02-2003 SAI KUMAR
12 JIBY  THOMAS 17-08-2003 THOMAS  K V
13 PARVATHY  UNNIKRISHNAN 20-03-2003 UNNIKRISHNAN
14 JISNA  JOHNSON 27-05-2003 K P JOHNSON
15 VIPINYA  R 19-07-2004 RAJAN C
16 SHREELAKSHMI 26-12-2003 ANIL KUMAR
17 ANSA JOSEPH 24-04-2005 JOSEPH
18 PRABHAVATHY  S 11-07-2003 PRADEEP  P