KERALA HOCKEY SENIOR WOMEN KERALA STATE TEAM  -2018
SL NO NAME POSITION DISTRICT
1 ASWANI K G K SAI
2 ANJITHA N G K T V M
3 SHAHINA ISMAIL K I FB THRISSUR
4 SWATHI  P K HB SAI
5 ANJU K                                           FB SAI
6 MONISHA  K FB KANNUR
7 JOSHNI  P M FB KOZHIKOD
8 ANJU SHAJI HB THRISSUR
9 ARCHANA P S                         HB THRISSUR
10 ANAKHA  S  NAIR                    HB SAI
11 AISWARYA K V          F SAI
12 ASHIKA K M                                  F T V M
13 ARYA K M F SAI
14 ATHIRA P S F SAI
15 SIBYA  S                                           F THRISSUR
16 MEREENA T  MATHEW                F T V M
17 SHAHINA K K F THRISSUR
18 SINI C   F SAI