Junior Women's Team

Kerala Hockey Junior Women Team -2022
Sl No Players Name
1 ANITTA ROY
2 ARATHY S
3 PRASANNA S
4 JIBY THOMAS
5 DEVIKA M S
6 SHIFNA T
7 ANANYA V
8 SHREELEKSHMI
9 VIPINYA R
10 ANSA JOSEPH
11 HRIDHYA E P
12 ARYA S
13 ATHIRA RAJAN
14 ARYA NAIR D
15 ANJALI V
16 GOPIKA K R
17 JINCY S V
18 Sandra T P


Kerala Hockey Junior Women Team -2021
Sl No Players Name
1 Sandra GK
2 Gintu GK
3 Panchami
4 Anagha
5 Ancy
6 Vidhya
7 Aparna
8 Hari Priya
9 Dhanya
10 Medha
11 Prasanna
12 Abhrami c
13 Sneha
14 Devika
15 Abhitha
16 Akhlla
17 Athira
18 Shanu


Due to covid-19 pandamic situation championship cancelled
Kerala Hockey Junior Women Team -2019
Sl No Players Name
1 Arathy s
2 Sandra P s
3 Abitha A S
4 Snigda Surendran
5 Shifina T
6 Anjana T
7 Athira Krishnan
8 Prasanna S
9 Hima P K
10 Jincy S V
11 Sanitha S
12 Jiby Thomas
13 Parvathy Unnikrishnan
14 Jisna Johnson
15 Vipinya R
16 Sreelekshmi
17 Ansa Joseph
18 Prabhavathy S


Kerala Hockey Junior Women Team -2018
Sl No Players Name
1 GEETHIKA T G GK
2 ANU NANDHANA V M GK
3 SHAHINA ISMAIL K I (VK)
4 ANJU K
5 ANAGHA M
6 SHYMA SHIBU
7 ALEENA TOM
8 SIBYA S
9 ASHIKA K M
10 ASHMI M
11 VARSHA VIJAYAN
12 SHOJA JAYAPRAKASH
13 ARYA K M ( Captain )
14 RESHMA
15 ATHIRA V
16 SWETHA S
17 ABHIRAMI M T
18 SALABA M DAVID