Men's Team

Men's Team 2022

Selectors : 1. Shajee E M 2. Innocent Bose 3. Prasanth D A

Sl No Name
1 AKSAY K UNNIKRISHNAN (GK)
2 VIJAYAN UNNI (GK)
3 ALLEN SEBASTIN ANTO (GK)
4 SHIJIN S (FB)
5 SREESABARI (FB)
6 HASHIM SAMAL (FB)
7 ASHLIN JOSEPH (FB)
8 PREMKUMAR P (HB)
9 AJEESHREJI (HB)
10 SHUAIB AXEER.KK (HB)
11 JOBIN V JACE (HB)
12 REGIN K R (HB)
13 SINJITH V (HB)
14 SADIK T K (forward)
15 ANUJ J A (forward)
16 REMESH C R (forward)
17 MUHAMMED SIYAS K (forward)
18 SHAHANULSHAFAS K V (forward)
19 ATHUL (forward)C
20 PARTHASARATHY V R (forward)
21 CHRISTO SEBASTIN (forward)
22 SREEDEV G B (forward)


Men's Team 2021
Sl No Name
1 AKSHAY K (GK)
2 IRSHAD (GK) ( c )
3 SHIJIN
4 SREE
5 ABHIJITH
6 NISHANTH
7 PREMKUMAR
8 AJEESH
9 SHUHAIB
10 JINOY
11 REGJIN
12 ATHUL
13 REJIL
14 ANU
15 MUHAMMED
16 SHAHANUL
17 CHRISTO
18 SAMUEL


Due to covid -19 pandamic situation KH didn't participate in the championship -2020
Men's Team 2018
Sl No Name
1 NIKHIL SHYAM M
2 AFNAZ
3 ARJUN THAYYIL
4 RATHEESH V R
5 SABARI SASIDHARAN
6 SHIJIN S
7 IBNU NOUFAL K V
8 SARANG D
9 FARIS MON P
10 ANANDHU M T
11 SINJITH V
12 ABHIJITH M
13 REJIL R
14 IMNAD FARSHID M
15 SHANAVAS S
16 SREEJITH B
17 JITHU SASI
18 VINEETH MURALEEDHARAN